συμβουλές επιτυχίας

Συζητάμε με εχεμύθεια τους στόχους σου, το τι ακριβώς θες να αποκομίσεις από την ηλεκτρονική σου επιχείρηση. Εντοπίζουμε τις αδυναμίες, ορίζουμε το project management για όλο το έργο και καταγράφουμε τις step by step απαιτούμενες διαδικασίες για να προχωρήσουμε. Υπολογίζουμε για κάθε ενέργεια που σου προτείνουμε κόστος και χρήμα. Ξεκινάμε την υλοποίηση.