Χωράμε την επιχείρησή σου σ’ένα τηλέφωνο

Δημιουργούμε εντυπωσιακά και τεχνολογικά άρτια mobile apps που «ταξιδεύουν» στους χρήστες και διαφημίζουν την επιχείρησή σου. Οι έξυπνες εφαρμογές μας προορίζονται για έξυπνα τηλέφωνα (smart-phones) με λειτουργικό android και iphone. Οι εφαρμογές στηρίζονται στη δική μας πλατφόρμα (MCMS mobile), η οποία με τη σειρά της συνδέεται με το σύστημα διαχείρισής μας, MCMS. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η mobile εφαρμογή μπορεί να συγχρονιστεί με τα δεδομένα είτε της ιστοσελίδας σου είτε και της web εφαρμογής σου κι έτσι να μοιράζονται λειτουργίες.